Komunitní energetika: Nová éra sdílení elektřiny v České republice

Komunitní energetika se v České republice stává skutečností díky nové verzi energetického zákona Lex OZE II. Tato novela umožní nové způsoby sdílení elektřiny mezi různými odběrnými místy. A to napříč celou elektrizační sítí, bez jakéhokoliv územního omezení.

Sdílení energie úspěšně funguje například již v Rakousku, a také u nás nyní pomůže decentralizovat a diverzifikovat energetickou síť. Spotřebitelům to přinese větší energetickou nezávislost a nižší cenu za energie.

Bude možné sdílet energii vyrobenou z různých obnovitelných zdrojů, včetně slunce, větru, tepelných čerpadel, biomasy a výroby vodíku. Nicméně pro české podmínky a podnebí zůstává nejvýhodnější právě fotovoltaika.Kdy to všechno začne a jak to bude fungovat?

Očekává se, že úřady a distribuční sítě budou pro komunitní energetiku připraveny od druhé poloviny letošního roku 2024. Vyrobenou elektřinu bude možné spotřebovat a započítat v jiném odběrném místě v reálném čase do 15 minut od jejího vyrobení. I tak komunitní energetika zajistí výhodnější využití přebytků vyrobené energie, které by se jinak posílaly do sítě.

Komunitní energetika zavádí 3 hlavní způsoby sdílení:

Sdílení elektřiny v bytových domech

Elektřinu z obnovitelných zdrojů, například z fotovoltaiky na střeše bytového domu, budou moci obyvatelé spotřebovat přímo v jejich domácnostech. Dříve bylo možné vyrobenou energii využít jen ve veřejných prostorách domu, například pro osvětlení na chodbách nebo na provoz výtahu.


Aktivní zákazník

Skupina aktivních zákazníků může spojovat až 11 odběrných míst, mezi kterými bude možné sdílet vyrobenou elektřinu. Například v rámci rodiny nebo mezi sousedy. Také si budete moct elektřinu vyrobenou na střeše chaty poslat do bytu ve městě. Nebudou zapotřebí žádné složité právní ani administrativní kroky. Lidé ale budou povinni platit poplatky za využívání distribuční sítě.


Energetická společenství

Tento způsob sdílení je určený především pro obce, firmy a veřejný sektor. Umožní sdílet elektřinu mezi až 1000 členů. Realizace energetického společenství vyžaduje složitější administrativu a více právních kroků. V současné době již vznikají energetická společenství, která schvaluje Ministerstvo životního prostředí. I zde bude nutné platit poplatky za využívání distribuční sítě.

Jak komunitní energetika pomůže v praxi?

  • Fotovoltaiku máte na střeše chaty, na kterou jezdíte jen o víkendu. Fotovoltaický systém vyrábí ale i přes týden a vy energii můžete využít v bytě ve městě.

  • Firma s velkým skladem, která má možnost instalovat fotovoltaickou elektrárnu na střeše, bude moci využívat vyrobenou elektřinu buď ve svých kancelářích, nebo ji poskytovat zaměstnancům jako firemní benefity. Pokud firma podporuje své zaměstnance v používání elektromobilů, může jim také dodávat energii do domácích dobíjecích stanic ze svých přebytků energie.

  • Školy jsou často ideálními místy pro umístění fotovoltaických elektráren. Během školního roku není problém s využitím vyrobené elektřiny, protože budovy běžně spotřebovávají dostatek energie. Avšak v létě, kdy fotovoltaické panely produkují maximální množství elektřiny a ve školách je minimální spotřeba, může dojít k výrazným přebytkům. Tyto přebytky elektřiny mohou být posílány do jiných budov s vyšší spotřebou, čímž se efektivně využije všechna energie.

  • V obci lidé budou mít možnost společně financovat stavbu velké fotovoltaické nebo větrné elektrárny a následně sdílet vyrobenou energii. Tím dosáhnou nižších nákladů na energie a budou využívat zelenou elektřinu.

  • Velké průmyslové zóny mohou společně investovat do fotovoltaických nebo větrných elektráren, které by poskytovaly energii pro všechny podniky v rámci dané zóny. Tím dojde ke snížení nákladů na energie a zvýšení energetické efektivity celého průmyslového komplexu.

☀ 🌿 Komunitní energetika bezpochyby otevírá nové možnosti pro efektivní využití obnovitelných zdrojů energie. Umožní čerpat energii z obnovitelných zdrojů lidem a společnostem, pro které to dříve nebylo vůbec možné nebo dostatečné výhodné. Celou Českou republiku to výrazně posune k energetické soběstačnosti, udržitelnosti a nižším nákladům na energie. ☀ 🌿